diagnostický workshop, ve kterém proměříMe váš autonomní systém PRO MAXIMALIZACI VAŠEHO VÝKONU

WINNING BE

"Zvyšte si hranice Vašich výkonů inspirované vítězstvím

M&M - Michal Cipro a Milan Večeřa

24. 2. 2024 

v centru Calm2be od 8:50 do 16:00 hod

VYPRODÁNO

Srdečně Vás zveme na diagnostický workshop:

 • měření autonomního nervového systému (ANS),

 • prověření úrovně stresu, 

 • rozpoložení vnitřního prostředí, 

 • míra únavy a vliv podvědomí na Vaší fyziologii těla, 

 • a další měřitelné ukazatele.

Exaktní měření autonomního nervového systému, diagnostika stresu a další faktory výkonnosti. Workshop vede ke konkrétním výsledkům a poskytuje nástroje pro dosahování maximálního výkonu. 

PROGRAM

8:50 - 9:30  Vstupní diagnostika (měření Max Pulse, Muse, EEG, HRV - diagnostika aktuálního stavu měřená každému individuálně)
9:30 - 12:30 1. blok: Teoretická část 
 • Zahájení a představení 

 • Závislost na výsledku, orientace na výkon

 • Vyhoření, ztráta motivace, "rychle nabyl - rychle pozbyl"

 • Rodina versus práce: time-management

 • Energetický deficit, regenerace, analýza spánku

 • Příklady z praxe, vysvětlení konceptů a schémat, proč se některé události dějí - hledání zdrojů a příčin

12:30 - 13:30  Obědová přestávka (oběd není v ceně)
13:30 - 15:30  2. blok: Praktická část
 • Techniky na zvládnutí stresových situacích

 • Cíl versus proces

 • Koherentní dýchání 

 • Vliv suplementace na stres, spánek a zdraví obecně. 

 • Paleta technik na zvládání strachů

15:30 - 16:00 Vyhodnocení a analýza výsledků
Co si vezměte s sebou:
pohodlné oblečení, které vás nelimituje. 
Co JE k dispozici: 
drobné občerstvení po celou dobu workshopu, psací potřeby a diagnostické listy.
používané přístroje a výrobci:
medicore, muse a MAX PULSE.
lektoŘi

Představení Vašich lektorů M&M

Lektoři jsou mladí, talentovaní a inspirující kamarádi, které spojuje společné ústřední téma, kterým je "maximalizace výkonnosti" u lidí, kteří ve své práci potřebují podávat ty nejvyšší výkony. Lektoři cílí zejména na manažery a sportovce. Michala vystihuje "nekonečné hledání nových možností na pevných základech". Milan se zaměřuje na "překonávání a posouvání limitů skrze terapeutické zásahy do nejhlubších částí podvědomí". 

K propojení  M&M dochází v určení jednotlivých strategií v maximalizaci výkonu, kdy se hluboká podvědomá práce opírá o sofistikovaná a exaktní data.

Michal Cipro 

Mým významným mentorem a průvodcem na profesní cestě byl Marian Jelínek (hokejový trenér a kouč). Má touha diagnostikovat a hledat nové možnosti mě však stále hnala vpřed po hlubším poznáním. Rozhodl jsem se propojit moderní neurovědu s mentálním tréninkem, a tak jsem se začal věnovat neurovizuálnímu tréninku a práci s autonomním nervovým systémem. Zaměřuji se na důležitost precizních dat a exaktních měření výsledků. Pracuji na měření EEG biofeedbacku, kde spojuji moderní technologie s detailní analýzou. 

Milan Večeřa

Mezi mé nejsilnější stránky patří terapeutické zásahy do nejhlubších částí podvědomí, kde je důležité trvale změnit/rozpustit destruktivní nastavení, schémata, traumata a jiné spouštěče vnitřních či vnějších bolestí. Využívám prvky z hypnoterapie, klasické psychologie, archetypální terapie, neurolingvistického programování a práci s maladaptivními schématy (emocionálně-destruktivní vzorce). Ke každému je ale třeba zvolit naprosto individuální a specifickou strategii šitou na míru danému klientovi, čímž se také řídím. 

Registrujte se!

 • Počet míst workshopu je omezen.
 • Celodenní program 5.000,- Kč/osoba. 
 • Cena zahrnuje: celodenní workshop v  centru Calm2be, celodenní práci s erudovanými lektory Michalem Ciprem a Milanem Večeřou včetně pomůcek. Drobné občerstvení včetně čaje, kávy je během dne zajištěno (cena nezahrnuje oběd).
 • Během celého dne vřele doporučujeme pohodlné oblečení.