REGISTRACE 

Kurz Mindfulness

“Nemůžeš zastavit vlny, ale můžeš se naučit surfovat”.

Mindfulness (všímavost) je prakticky způsob, jak změnit svůj život k lepšímu. Je to pozvánka, jak se lépe seznámit s Vaším tělem, myslí a srdcem.

Mindfulness rozvinul a učil Budha - muž, který žil v Indii před více než 2 500 lety. Avšak Mindfulness bez náboženského kontextu vyvinul v 60. letech Jon-Kabat Zinn s nejrůznějšími cíli.

 • Naučit se dobře žít s chronickou bolestí a jinými tělesnými problémy dlouhodobého charakteru;

 • Snížit stres;

 • Zabránit návratům deprese;

 • Zabránit opětovnému propadnutí alkoholu nebo drogám u lidí, kteří jsou v léčení;

 • Při poruchách příjmu potravy atd.

Je to ale i velmi účinný způsob, jak vylepšit a obohatit už poměrně spokojený život!

Mindfulness (všímavost) je uvědomování skrze záměrné věnování pozornosti, v přítomném okamžiku a bez posuzování. Mindfulness zahrnuje ochotu spočinout v sobě, žít více v přítomném okamžiku, občas se zastavit a prostě být.

Neuvíznout v síti neustálého konání, nezaměňovat myšlenky za realitu, zbytečně se nechytat do emočních bouří, které zvyšují bolest a utrpení.

Mindfulness zahrnuje i laskavost a soucit, a proto je někdy nazývaný i heartfulness. Více se o mindfulness dozvíte zde.

Ceník programů Mindfulness v Calm2be:

Kurz MBSR (Mindfulness based Stress Reduction)
Jde o 8-týdenní kurz, kde jedna lekce trvá 90 minut. Lekce se uskutečňují v týdenních intervalech a skládají se z cvičení a zkoumání mindfulness, mindfulness meditace a domácí praxe. Kurz je určený pro dospívající a dospělé, kteří se chtějí naučit zvládat náročné emoce a ovládat svoje myšlenky, naučit se žít ve větším klidu a podpořit tak svoje mentální zdraví.
Cena kurzu: 11 .900,- Kč (v ceně kurzu jsou materiály, nahrávky vedených meditací)

Mindfulness pro každého (Mindful jóga&meditace&poznání)
Jde o 4-týdenní kurz, kde jedna lekce trvá 90 minut. Lekce se uskutečňují v týdenních intervalech a skládají se z odhalení základních principů mindfulness, mindful jógy/pohybu a meditace. Kurz je určený pro dospívající a dospělé, kteří chtějí zlepšit svoje fyzické a mentální zdraví díky všímavému pohybu - jógy a meditace.

Cena kurzu: 6.000 ,- Kč 
(v ceně kurzu jsou materiály, nahrávky vedených meditací).

Calm2be nabízí oba kurzy pod vedením lektorky Lubomíry, která je certifikovaná MBSR&MBA Mindfulness lektorka a taktéž certifikovaná lektorka jógy.

Yoga Teacher Trainee program absolvovala ve Washingtonu, D.C., USA v roce 2016. Mindfulness MBSR&MBA Teacher Trainee Program absolvovala pod vedením Kathy Ward v Mindful Academy International, an International Provider of Training Excellence© v roce 2021. Mindfulness kurzy a silent retreaty pod vedením Tary Brach a Jacka Kornfielda absolvovala v USA v letech 2015-2020.

V případě, že máte dotazy nebo máte zájem o absolvování kurzu, obraťte se na naší lektorku Lubomíru Vyčítal.

KONTAKT

Mgr. Lubomíra Vyčítal
lubomira.vycital@seznam.cz
+420 731 802 800

kdo je Vaše lektorka?

Lubomíra Vyčítal

Seznamte se s Vaší lektorkou, všímejte si i těch nejmenších detailů. To, co z našich lektorů vyzařuje, to jak se vyjadřují, by Vás mělo zaujmout a oslovit pro Vaší spolupráci.  Lubomíra je certifikovanou lektorkou technik Mindfulness a EOV (extraokulárního vidění) pro děti a dospělé. Kurzy s Lubomírou je možné projít v angličtině na úrovni rodilého mluvčího. 

Speciální pedagogika

„Rozumět znamená pomáhat.“

Pokud chceme pomáhat, musíme především porozumět komu a s čím chceme pomoct. To, co po dětech chceme, jim musíme nejdříve sami dát. Pozornost, cílevědomost, soustředěnost i klid.

Základem práce s dětmi v Calm2be je respekt, pochopení a přijetí. Během práce se lektorka Sára nesoustředí pouze na nápravu konkrétního oslabení, ale také na budování a upevňování pozitivního sebepojetí dítěte, vnitřní motivace a kladnému vztahu k poznávání a vzdělávání. Lektorka ráda využívá prvky z Montessori školy a dalších alternativních přístupů.

Nabídka služeb:

 • Individuální reedukace specifických poruch učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

 • Individuální nácviky oslabených oblastí – percepčně-motorické funkce, sluchové vnímání,
  zrakové vnímání, prostorová a pravolevá orientace.

 • Orientační posouzení školní zralosti u předškolních dětí – doporučení k případnému rozvoji.

 • Konzultace řešení dalších školních obtíží (školní neúspěšnost, potíže s chováním atd.).

Odborné vedení programů:

MAXÍK – stimulační program pro rozvoj předškolních dětí či dětí v přípravném ročníku ZŠ

Maxík je neuropsychologický stimulační program, který komplexně rozvíjí všechny oblasti, které bude dítě při nástupu do školy potřebovat - motorickou, grafomotorickou a percepční složku.

Co konkrétně program rozvíjí?

 1. Nácvik nových pohybových stereotypů - správné sezení, dýchání, úchop tužky

 2. Rozvoj komunikačních dovedností - správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného atd.

 3. Rozvoj dílčích funkcí - sluchové, zrakové vnímání, oblast intermodality, seriality a prostorové orientace

 4. Rozvoj grafomotoriky

 5. Posílení koncentrace pozornosti

Deficity ve zmíněných oblastech mohou mít po nástupu do školy za následek, že děti mají potíže s prvopočátky čtení, psaní a počítání. Pokud jsou všechny oblasti dobře rozvinuté, snižuje se riziko projevu specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie...) a poruch pozornosti. Naopak se zvyšuje pravděpodobnost, že Vaše dítě zvládne nástup do školy bez větších potíží. Program uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativnímu hodnocení a napomínání dítěte.

Program se skládá z 15 lekcí v délce 60 min/lekce (750 Kč/lekce). Každá lekce je jednou za 2 až 3 týdny. Společné setkání probíhá vždy před začátkem nové lekce (60 min) - instruktáž, konzultace, zpětná vazba.

Nadále probíhá práce rodiče a dítěte doma. Není třeba se obávat časové náročnosti, s dítětem se pracuje 10 - 15 minut denně. Sekundárním benefitem je kvalitně strávený čas rodiče a dítěte, a tím posílení jejich vztahu.

KUPREV – komplexní rozvíjející program (děti 4-8 let)
Trvání: 15 týdnů

Program pomáhá s přípravou dítěte na školu, rozvíjí zrakové, sluchové vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci, jemnou motoriku, grafomotoriku, myšlení, paměť, sociální dovednosti a mnoho dalšího. Je vhodný pro děti bez obtíží (i pro děti nadané) jako preventivní, motivační a edukační. Velkou podporou je i pro děti, které trápí znevýhodnění, jako např.: problémy s pozorností, hyperaktivita, narušená komunikační schopnost, obtíže v oblasti chování a emocí i lehkého mentálního postižení.

Tyto programy vycházejí z pozitivní psychologie. Jejich cílem je zlepšení dílčích oblastí, a současně rozvoj kladného vztahu ke školní i jiné práci. Probouzí zvídavost a podporují potenciál dítěte. Těžištěm je domácí práce, která vede ke zlepšení vztahu a komunikace mezi rodičem a dítětem. Úkoly jsou krátké, zajímavé a baví všechny zúčastněné.

KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti (děti 8-12 let)
Trvání: 15 týdnů

Program zaměřený převážně na posílení koncentrace pozornosti. Benefitem je i navození spolupráce mezi rodičem a dítětem, jež pomáhá k budování důvěrného vztahu a zvýšení rodičovských kompetencí.

 • zrychlení psychomotorického tempa, zlepšení pozornosti

 • zlepšení pojmového myšlení, organizace práce

 • zlepšení emočního vyladění, přístupu k práci

 • celkové zlepšení ve školní práci, odbourání pracovního stresu

 • zážitek úspěchu, zvýšení sebevědomí

(8x 50 min. instruktáž + materiály)

Ceník programů Speciální pedagogiky v Calm2be:

 • Hodina reedukace/nácviky: 800,- Kč

 • Orientační posouzení školní zralosti: 700,- Kč

 • Vyhotovení písemné zprávy: 800,- Kč

 • Vedení programu MAXÍK + materiály: 11.250,- Kč (15x 60 min), 750 Kč/lekce

 • Vedení programu KUPREV + materiály: 7.000,- Kč (8x 50 min)

 • Vedení programu KUPOZ + materiály: 7.500,- Kč (8x 50 min)

 • Konzultace (úvodní i jiná): 600 Kč/ 45 min

Ucelené programy mají daný počet lekcí a těžištěm je práce doma, které ale není třeba se obávat, jedná se o 10 až 15 minutové úkoly. Vždy 1x za 14 dní probíhá společná konzultace. Na individuálních nácvicích a reedukacích se domluvíme individuálně podle Vašich možností a potřeb dítěte.

Před navázáním spolupráce vždy probíhá úvodní konzultace, na které se domluvíme, co bude pro Vaše dítě tou správnou volbou. Cílem veškeré práce by ale mělo vždy být spokojené, sebevědomé a motivované dítě.

Bc. Sára Marková
Sára je lektorka Calm2be, speciální pedagožka, nyní dokončuje magisterský titul v oblasti speciálně- pedagogického poradenství. Je také certifikovaným celostním koučem CPC (certified professional coach) a absolventkou mnoha dalších výcviků a kurzů zaměřených na rozvoj dětí.

KONTAKT:
saramarkova@gmail.com
tel: +420 777 764 502

Kontaktujte nás

Vyplňte jednoduše formulář se svým dotazem a my se Vám ozveme co nejdříve zpět. Tento formulář můžete také využít k registraci na vybraný kurz, workshop či jinou akci, kterou pořádáme.

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakty

Máte dotaz k nabízeným službám nebo potřebujete informace k vybranému programu? Využijte kontaktního formuláře vpravo a napište nám.

Calm2be, z.s., IČ: 17901006

Jiřího náměstí  43/10, Poděbrady 290 01 
1. patro nad Komerční bankou, vstup vedle Zlatnictví/Hodinářství

+420 602 282 276

veronika@calm2be.cz

dle dohody