REGISTRACE 


V Calm2be rozvíjíme váš potenciál inovativními, vzdělávacími a seberozvojovými přístupy. 
připravili jsme pro dospívající a dospělé dva roční programy - sněhová vločka a the cirle.
V Calm2be poskytujeme osobní rozvoj pro celou rodinu. 
rEGISTRUJTE SE.

vyberte si z aktuální nabídky ročních programů pro dospívající a dospělé.

ROČNÍ PROGRAMY 2024/2025


programy

Představení ročních programů

Roční programy centra Calm2be se zaměřují na osobní rozvoj a rozvoj potenciálů skrze hlubší porozumění vlastním myšlenkám a emocím, doplněné o aktivní rozvíjení nových dovedností a zájmů prostřednictvím jednotlivých setkávaní s různými lektory, kteří přináší a seznamují účastníky s technikami osobního rozvoje ze svého pohledu. Lektoři programů se navzájem znají a jejich techniky se nepřekrývají. 

The Circle

Pro Váš osobní rozvoj

Dopřejte si celoroční program osobního rozvoje s lektory centra Calm2be ve 4 celodenních setkání v roce 2024/25 včetně závěrečného setkání s ubytováním v Českém ráji.

Program propojující tělo, mysl a duši pro 6 účastníků a 4 lektory.  Vhodné pro manažery, podnikatelé a pro ty, kteří chtějí růst.

Snowflakes

Už nejsem sněhová vločka

Celoroční komplexní program zvyšující odolnost generace tzv. sněhových vloček (15-25 let) probíhající v 8 setkáních (cca 1x za měsíc) v centru Calm2be od října do dubna 2024/25 včetně závěrečného setkání s ubytováním v Českém ráji.

Program, který cílí na vyšší odolnost nové generace. 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PROGRAMŮ 2024/2025

 • The Circle je program určený pro dospělé.

 • Snowflakes je program vhodný pro účastníky ve věku 15 - 25 let. 

 • Kapacita našich programů je velmi nízká z důvodu maximální klientské péče, a také bezpečného a důvěrného prostředí. Cílíme na to, aby skupina účastníků byla genderově vyvážená. Inovace, kvalita programů, komfort a důvěrné prostředí považujeme za důležité hodnoty našich akcí. 

 • Chcete udělat radost sobě nebo svým blízkým? Podívejte se, jak vypadá dárkový poukaz, ZDE. Elektronická i papírová podoba je samozřejmostí. 


Unikátní program pro dospívající 15 - 25 let

SNOWFLAKES

Už nejsem sněhová vločka

Lektoři: Pavel Vosoba, Lubomíra Vyčítal,  Lucie Kirchner, Daniela Dubčáková, Pavlína Jindrová a další lektoři 

od října 2024 do dubna 2025 v centru Calm2be 

pouze pro 8 klientů

8x setkání  (říjen 2024 - duben 2025) 10 - 16 hod (obědová pauza)

2024: 5. 10., 2. 11., 30. 11. a 21. 12.

2025: 11. 1., 15. 3., 25. 4. a 26. 4. 

REGISTRACE OTEVŘENA

Slavnostní zahájení/společenský event: pátek 4. října 2024

Představení ambasadorů, lektorů a společenské setkání včetně rodičů 


Snowflakes 

Už nejsem sněhová vločka

Cílíme na vyšší odolnost nové generace

Program Snowflakes cílí na vyšší odolnost generace vyrůstající v digitálním světě umělé inteligence, v neuvěřitelné rychlosti a v prostředí nepřeberných možností či informací. Sněhové vločky zformoval dnešní blahobyt, co historie ještě nezažila. Generaci opečovávanou rodiči často do pozdní dospělosti bez prožití diskomfortu a nepohodlí oprostíme od digitality a necháme dojít k sobě.

Program Sněhové vločky pracuje s tématy hodnotového rámce alias životního kompasu, hledání vlastního smyslu, seznamuje s principy navazování vztahů, učí vystoupit ze zajetých kolejí či upevňuje kompetence, jak žít “spolu”.

K dispozici po celou dobu programu: odborný psychoterapeut

Jaká jsou témata a na co se můžete těšit?

 • Kdo jsem, kde jsem a kam kráčím? Jaké jsou klíčové schopnosti a dovednosti pro prosazení své vize?
 • Prozkoumání a tvorba hranic prostřednictvím dramaterapie a arteterapie.
 • Kompas osobních hodnot - nastavení vnitřního světa vůči vnějšímu.
 • Pohybuji se z vědomí do nevědomí aneb techniky mindfulness pro klidný spánek, pro práci s úzkostí, panickým záchvatem a depresí.
 • Sexualita a intimita z pohledu důvěry a vzájemné komunikace.
 • Závislosti (alkohol, drogy, digitální zdroje aj.), sebedestrukce, strachy a démoni v nás.
 • Přechodový rituál “Už nejsem sněhová vločka”, otužování, testování hranic a velikosti komfortní zóny, společenská důvěra  a participace.

Co očekávat?

Získáte lepší orientaci v sobě - kdo a kde jste, kam směřujete, definujete si své hodnoty a poslání, zapracujete na svých blokách, které Vás limitují.
Objevíte svou jedinečnost a své hranice. Budete hledat odpovědi na otázky, odkud se berou Vaše návyky a jak Vás ovlivňují?
Otestujete se v momentech “vystoupení z komfortní zóny”.
Nebo také pochopíte důležitost vztahů v reálném životě a významnost Vašeho sociomu. Přeberete odpovědnost za Vaše tělo a touhy, propojíte se s vlastní intimitou.
Závěrem prožijeme společně přechodový rituál v prostředí skutečného ráje - v Českém ráji, kde dojde k ukotvení praktických dovedností získaných v tomto programu.

Kdo se Vás bude provázet a kdo jsou ambasadoři programu?

Pavel Vosoba

Daniela Dubčáková

Lucie Kirchner

Lubomíra Vyčítal 

Pavlína Jindrová

a další

Registrujte se

 • Počet míst v programu je omezen na 8 klientů. 

 • Program zahrnuje 8 celodenních workshopů (10 až 16 hod s občerstvením a 1 noclehem s polopenzí).

 • Program zahrnuje asistovanou (on-line) službu psychosociálního pracovníka.

 • Poslední setkání je s noclehem na 1 noc v Českém ráji.

 • Drobné občerstvení během dne je zajištěno (cena nezahrnuje oběd).

 • Cena programu i s ubytováním je 25.000,- Kč/osobu.

roční seberozvojový program pro dospělé

The Circle

Roční program osobního rozvoje propojující rozvoj mysli, těla a duše

Lektoři: Ing. Pavel Vosoba, CSc., Mgr. Lubomíra Vyčítal, Mgr. Eva Vassalli a Mgr. Lucie Kirchner

říjen 2024 až březen 2025
v centru Calm2be

Pouze pro 6 klientů - vhodné pro manažery, podnikatelé a pro ty, kteří chtějí růst.

REGISTRACE OTEVŘENA

Dopřejte si celoroční program osobního rozvoje s lektory centra Calm2be ve 4 celodenních setkání včetně závěrečného setkání s ubytováním v Českém ráji.

1 - Zrození osobnosti - na čem postavit vlastní vizi, jaké jsou Vaše schopnosti pro její prosazení?

Ing . P A V E L  V O S O B A , C S c .

2 - Mindfulness (všímavost v praxi) - techniky snížení stresu, práce s myšlenkami a minimalizace emočních bouří.

Mgr . L U B O M Í R A  V Y Č Í T A L

3 - Prevence odstranění bolesti těla - relaxační techniky a techniky prevence bolestí na 3 zóny: krk, bedra a chodidla.

Mgr.  E V A   V A S S A L L I   A    Mgr.  L U C I E    K I R C H N E R

4 - Alter ego - Kdo je sluha a kdo pán? Poznejte, kdy se prosazujete skutečně Vy a kdy je to Vaše ego.

Ing . P A V E L   V O S O B A , C S c .

R O Z V Í J E J T E  S E , O B J E V U J T E  S E , Z A S T A V T E   S E . . .

Registrujte se

 • Počet míst v programu je omezen na 6 klientů.

 • Program je složen ze 4 celodenních setkání se 4 lektory (10 až 16 hod s občerstvením a 1 noclehem s polopenzí).

 • Poslední setkání je s noclehem na 1 noc v Českém ráji. 

 • Drobné občerstvení během dne je zajištěno (cena nezahrnuje oběd).

 • Cena programu i s ubytováním je 20.000,- Kč/osobu.

Zaregistrujte se!

Registrujte se jednoduše do vybrané akce. Stačí vyplnit název akce a svůj email. Do položky zpráva vyplňte prosím svůj telefon pro rychlejší komunikaci. Případně připište cokoliv dalšího, co nám chcete sdělit.
Název E-mail Zpráva Odeslat přihlášku

Kontaktujte nás

Calm2be, z.s., IČ: 17901006

Jiřího náměstí  43/10, Poděbrady 290 01 
1. patro nad Komerční bankou, vstup vedle Zlatnictví/Hodinářství

+420 602 282 276

veronika@calm2be.cz

dle dohody