Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je správce?

Identifikace spolku: IČO 179 01 006, Calm2be, z.s., se sídlem Na Vinici 109, Poděbrady 290 01, zastoupen předsedou spolku: Ing. Veronika Miláčková, Ph.D.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu,  jsme vázáni mlčenlivostí.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme Vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb

Plnění smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a vedení účetnictví

● marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.  Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● fotografická dokumentace

živé akce (semináře, kurzy, workshopy, programy, kluby) Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenáváme  IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Active 24, Ecomail, Účetní, Facebook/Instagram, Google

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: veronika@calm2be.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 1. 2024.